O nás

Přes 10 let praxe v České republice

Historie: Společnost Custom English zahájila svoji činnost před 10 lety zde v České republice, kdy jsem vyučoval angličtinu vedoucí pracovníky a manažery v nadnárodních společnostech, protože jsem jim chtěl pomoct dosáhnout jejich požadovaného výsledku, kterým byla plynulost řeči. Většina z nich studovala angličtinu pilně a dlouho předtím, než jsme se poznali, a i když měli pouze průměrné výsledky, stále se snažili. V mnoha případech byla angličtina nezbytná pro jejich práci, stejně tak jako je i dnes, a je rozhodujícím faktorem pro jejich další profesní příležitosti a růst, a proto je důležitá pro jejich život. Bez ohledu na to, jaký byl jejich důvod pro studium angličtiny, bylo zřejmé, že míra jejich spokojenosti byla nízká a pokrok pomalý. Abych toto pomohl zlepšit a splnil požadavky studujících, založil jsem v roce 2003 Custom English.

About UsOd té doby rozvíjím zakázkovou výuku s individuálním přístupem ke každému klientovi s použitím multimediálního jazykového programu jakožto nástroje výuky a učení, který představuje zajímavý, mezinárodně a kulturně rozličný studijní materiál zahrnující film, hudbu, fotografie a literaturu, a který je aplikován v příjemném profesionálním a přátelském prostředí. Custom English povznáší vzdělávací proces studia angličtiny tím, že ho činí zábavnějším a příjemnějším zážitkem, který je inspirovaný a umožněný vlastním individuálním zvýšeným zájmem i závazkem účastníků, a který maximalizuje hodnotu stráveného času a peněz vynaložených na výuku anglického jazyka hlavně zajištěním právě toho výsledku, kterého chtějí klienti dosáhnout rychleji – plynulosti.

Mezi naše klienty patřili vedoucí pracovníci a manažeři společností Lhoist, Českomoravský beton, Kostal, Cembrit a Plzeňská energetika.

Poslání: Poskytovat společnostem inovační a cenově příznivé multimediální kurzy anglického jazyka, které jsou přizpůsobené a soustředěné individuálně na vedoucí pracovníky a manažery a intenzivně zaměřené na mnohem lepší mluvu, porozumění a znění v té nejvyšší úrovni kvality ve spojení s profesionalitou a přátelstvím.

Filozofie: Vzbudit radost ze studia angličtiny, poskytnout k tomu příležitost ve vhodném prostředí se správným materiálem a správnými metodami a tím dosáhnout očekávaných výsledků.

Odlišnost: Náš vysoce školený a zkušený personál složený z profesionálních rodilých anglicky mluvících učitelů je Vám oddaný. Během svého jazykového kurzu neztratíte svého instruktora v polovině semestru, protože by byl nezkušeným čerstvým absolventem školy, který na čas poznává Evropu a nakonec se rozhodne odejít, ani z jakýchkoliv jiných důvodů. V učitelském sboru Custom English jsou všichni lektoři občany dlouhodobě bydlícími v České republice, která se stala jejich domovem a výuka angličtiny jejich profesionální dráhou.

Jiné odlišnosti v jazykových kurzech Custom English zahrnují:

  • Primární a výhradní zaměření na mluvu, porozumění, slovní zásobu, a pokud je to nezbytné na výslovnost (málo gramatiky).
  • Multimediální jazykový program.
  • Zajímavý, mezinárodně a kulturně rozličný studijní materiál (film, video, hudba, literatura, texty, fotografie atd.).
  • Jedinečně uspořádané efektivní metody a cvičení.
  • Flexibilní plánování a přeplánování lekcí.
  • Precizní zhodnocení úrovně jazykových schopností.
  • Elektronická administrativa a fakturace.
  • Zrušení smlouvy kdykoliv s okamžitou účinností a bez penále.

Doplňkové konzultace a služby spojené s užitím anglického jazyka, které jsou k dispozici, zahrnují: korekturu a editace, semináře zaměřené na konverzaci, výslovnost a psaní, procvičování mluvy a prezentací atd.