Semináře výslovnosti

Znějte mnohem lépe rychleji

Presenter giving a public speech.

Angličtina je jazyk melodický, ale není fonetický, což je netypické v porovnání s mnoha jinými jazyky. Mít lepší výslovnost znamená, že jazyku lépe rozumíte, a že Vám ostatní lépe rozumí.

Cíle jsou velmi jednoduché: pomoct studentům reprodukovat anglické hlásky, slova a věty srozumitelně, s přízvukem a melodicky prostřednictvím procvičování, instruktáže a podpůrného programu.

Semináře výslovnosti se konají v malých skupinách o 2 – 4 studentech nebo individuálně ve 45 minutových lekcích. Jsou zaměřené na výslovnost pro české studenty nesnadnou a obtížnou, zahrnují seznámení s těmi specifickými tóny a slovy, které způsobují nedostatky, a jsou utvořené tak, aby za pomoci opakovaných cvičení v rámci těchto oblastí studenti zlepšili svoji angličtinu a její tón.

Cena: 500,- Kč/45 minut

Všechny semináře zahrnují materiál, audio nahrávky, konzultace užití anglického jazyka a možnost přeplánování lekcí.