Konverzační semináře

Mluvte mnohem lépe rychleji

Konverzační semináře se konají ve skupině o jakémkoliv počtu mírně a více pokročilých studentů anglického jazyka s podobnými schopnostmi.

Conversation WorkshopsPrimární a výhradní zaměření je na mluvu.

45 minutové lekce jsou specificky utvořeny tak, aby umožnily intenzivní, nepřetržitou, konverzační součinnost uspořádáním interaktivních dynamických cvičení a metod zahrnujících otázky a odpovědi, vyprávění, prezentace, shrnutí a popis, různá témata a náměty od současných i historických kulturních událostí až k práci, rodině, přátelům, koníčkům atd.

Účastníci pracují po celou dobu lekce v párech s různými partnery a pravidelně se střídají, zatímco instruktoři se připojují ke skupinám a náhodně udávají směr, opravují a instruují.

Cena: 500,- Kč/45 minut

Všechny semináře zahrnují materiál, audio nahrávky, konzultace užití anglického jazyka i možnost přeplánování lekcí.