Firemní kurzy

Zajímavý, dynamický a efektivní multimediální program

Company CoursesFiremní kurzy jsou zakázkově uzpůsobeny podle specifických požadavků našich klientů.

Je možné zvolit individuální i skupinové lekce o jakékoliv velikosti pro mírně a více pokročilé.

1. Individuální lekce nabízejí tu nejlepší příležitost pro celkové zlepšení v co nejkratším čase. Všechny lekce, materiál, tempo a výuka jsou uzpůsobeny požadavkům a schopnostem klientů a zároveň instruktoři precizně prověřují, s čím mají klienti problémy a obtíže a zaměřují se intenzivně na tyto oblasti.

Lekce zahrnují jedinečně uspořádaný souhrn metod a cvičení s použitím filmu a videa, hudby, fotografií, literatury a textu ze současných i historických kulturních událostí z celého světa, a přitom je každá lekce po dobu 90 minut specificky zaměřena na mluvu, poslech, budování slovní zásoby, a pokud je to nezbytné i na výslovnost.

Cena: 800,- Kč/90 minut

2. Skupinové lekce jsou organizované v jakémkoliv počtu mírně a více pokročilých studentů s podobnými schopnostmi. V závislosti na velikosti skupiny jsou lekce, materiál, tempo a výuka uzpůsobeny požadavkům a schopnostem klientů a zároveň instruktoři precizně prověřují, s čím mají klienti problémy a obtíže a zaměřují se intenzivně na tyto oblasti.

Lekce zahrnují jedinečně uspořádaný souhrn metod a cvičení s použitím filmu a videa, hudby, fotografií, literatury a textu ze současných i historických kulturních událostí z celého světa, a přitom je každá lekce po dobu 90 minut specificky zaměřena na mluvu, poslech, budování slovní zásoby, a pokud je to nezbytné i na výslovnost.

Při konverzačních cvičeních jsou skupiny rozděleny do párů.

Cena: 800,- Kč/90 minut

Všechny kurzy zahrnují materiál, hodnocení úrovně jazykových schopností, testy a zhodnocení pokroku, audio nahrávky, konzultace užití anglického jazyka i možnost přeplánování lekcí.