Firemní jazyková studia

Maximalizujte hodnotu času a peněz za výuku anglického jazyka

Koncept: Poskytováním kurzů anglického jazyka našim klientům v jazykovém studiu v jejich prostorách, vytvořením interní spolupráce s personálním oddělením a souběžně budováním bližších vztahů se zaměstnanci zapojenými do programu na jejich pracovišti maximalizuje Custom English hodnotu stráveného času a peněz vynaložených na výuku anglického jazyka tím, že zajišťuje rychlejší a lepší výsledky součinností, která se systematicky vytváří v zakázkové výuce, komunikaci, plánování a přeplánování lekcí, docházce, sdružování a uspokojování požadavků.

Language StudioDefinice: Jazykové studio je v podstatě kancelář situovaná v prostorách klienta a vybavená firmou Custom English multimediálním příslušenstvím pro zabezpečení až čtyř 90 minutových lekcí, nebo kombinací lekcí a seminářů, za den pro 12 až 50 účastníků, mírně a více pokročilých, od pondělí do pátku.

Individuální lekce nabízejí nejlepší příležitost pro celkové zlepšení v co nejkratším čase.

Jak pro individuální, tak pro skupinové lekce jsou materiály, tempo a výuka uzpůsobeny požadavkům a schopnostem klientů a zároveň instruktoři precizně prověřují, s čím mají klienti problémy a obtíže a zaměřují se intenzivně na tyto oblasti.

Lekce zahrnují jedinečně uspořádaný souhrn metod a cvičení s použitím filmu a videa, hudby, fotografií, literatury a textu ze současných i historických kulturních událostí z celého světa, a přitom je každá lekce po dobu 90 minut specificky zaměřena na mluvu, poslech, budování slovní zásoby, a pokud je to nezbytné i na výslovnost.

Ať je student přihlášen jako jednotlivec či do skupiny, lekce jsou plánovány podle požadavků společnosti a libovolných kritérií vzdělávacích středisek personálních oddělení, a následně uspořádány do týdenního rozvrhu, který je dodržován všemi zúčastněnými.

Když nastane rozpor mezi klientovou prací či osobními plány a jeho lekcí angličtiny, může lekci přeplánovat buď výměnou s lekcí jiného studenta, který je v daný čas a den k dispozici nebo připojením se v daném týdnu k jiné skupině s podobnými schopnostmi. Pokud toto nelze, klient může lekci přeplánovat na pátek, který je vždy k dispozici pro přeplánované nebo zmeškané lekce.

Výhody:

 • Vysoce individualizovaný přístup.
 • Vyšší procento docházky studujících (rychlejší výsledky).
 • Zakázkově vypracovaný, zajímavý, mezinárodně a kulturně rozličný studijní materiál.
 • Jedinečný efektivní souhrn metod a cvičení.
 • Specificky zaměřená zakázková výuka pro jakoukoliv společnost v jakémkoliv průmyslu.
 • Zakázkové semináře zaměřené na mluvu, výslovnost a psaní.
 • Snížení počtu pozdě zrušených a zmeškaných lekcí (ušlé výdaje).
 • Vysoce účinný a flexibilní systém plánování a přeplánovaní lekcí.
 • Profesionální přímá komunikace se všemi klienty na individuální úrovni (Facebook, Dropbox, Viber, Skype, Twitter, intranet).
 • K dispozici jsou okamžité konzultace užití anglického jazyka: korektura, editace, nacvičování prezentací, proslovů atd.
 • Audio nahrávky a pravidelná zhodnocení pokroku.
 • Klientům přívětivá, elektronická administrativa (fakturace, hodnocení, docházka atd.).
 • Vytvoření interního anglicko-českého překladače průmyslové a podnikové slovní zásoby.
 • Video a audio knihovna.
 • Zrušení smlouvy kdykoliv s okamžitou účinností a bez penále.

Vybavení a požadavky: Kancelářský prostor zařízený požadovanými stoly a židlemi, 2 policemi na knihy a 2 bílými tabulemi.

Custom English zajišťuje veškerý materiál, počítače, monitory, reproduktory, mikrofony, nahrávky a knihovnu.

Cena: dle dohody