Reference

Naši klienti

Chad Rankin pracoval ve Vápence Čertovy schody a.s., Lhoist po dobu 7 let na plný úvazek jako učitel angličtiny mých zaměstnanců zahrnujíce vedoucí výroby, financí, prodeje a investic, jejich ředitelů a úředníků a také mě. V jeho prospěch mohu říci, že díky němu a jeho přístupu se naše celková úroveň a schopnost používání angličtiny významně zlepšila.
Jelikož jsme obchodní jednotka nadnárodní společnosti mající hlavní sídlo v Belgii, angličtina je nedílnou součástí naší každodenní komunikace v rámci celé skupiny. Zakázkové multimediální jazykové kurzy, které Chad vytvořil a vedl, byly velmi efektivní a zajímavé. Jeho metody, oddanost a struktura kurzů, stejně jako seminářů výslovnosti a konverzace, nám všem velice pomohly.
Byla to velmi dobrá spolupráce s výbornými výsledky. Bez pochyb bude i nadále výborných učitelem angličtiny.

Jan Šroubek
General Manager
Vápenka Čertovy schody a.s.
Lhoist

12. prosince 2012


Tímto doporučuji Chada Rankina, učitele angličtiny, který vyučoval zaměstnance naší společnosti po dobu 7 let na plný úvazek.
Chad nás kontaktoval před 8 lety, kdy jsme potřebovali dobrého a efektivního instruktora angličtiny a rodilého mluvčího zároveň. Začali jsme naši spolupráci na částečný úvazek. Zjistili jsme, že zaměstnanci, kteří navštěvovali lekce s Chadem, udělali velký pokrok ve svých znalostech angličtiny, a že ve většině případů po dlouhých letech neefektivního studia byli schopni rozumět a mluvit bez váhání. Rozšířili jsme počet studentů studujících angličtinu s Chadem a souhlasili, aby Chad učil naše zaměstnance na plný úvazek.
Chad má jedinečný přístup k výuce angličtiny. Je pilný a zodpovědný a výuka angličtiny je jeho koníčkem, což ovlivňuje veškerou jeho práci. Připravoval pro své studenty speciální programy s použitím pokrokové technologie, zajišťoval jim vynikající materiál skládající se nejenom ze slovní zásoby, ale také z cvičení, křížovek a jiných užitečných a zajímavých druhů procvičování. Jeho lekce byly živé a aktivní, ani minuta nezůstala nevyužita. Studenti se učili mluvit, poslouchat, překládat, slovní zásobu i gramatiku. Diskutovaná témata byla širokého rozsahu a zajímavá pro každého.
Chad má vřelý a osobní přístup ke každému svému studentu. Můžeme říci, že se všichni stali přáteli. Celkový počet studentů byl 33 s nějakými sezónními alternativami. Rozsah studentů se počítal od top manažerů k úředníkům, od pokročilých k mírně pokročilým studujícím. Lekce byly buď individuální nebo ve dvojici či v trojici.
Naše spolupráce byla pro nás všechny úspěšná a naplňující. Těžko nacházíme jiného učitele Chadových profesionálních kvalit a osobních charakteristik. Velmi nás jeho odchod mrzí. Nicméně chápeme jeho situaci a přejeme mu mnoho úspěchů a štěstí v jeho budoucím životě a kariéře.
Ráda poskytnu jakékoliv potřebné ústní doporučení. Zavolejte mi prosím na telefon +420 606 627 636 nebo mi napište na e-mail: stanislava.vitonova@lhoist.com.
S úctou

Stanislava Vitoňová
HR Manager
Vápenka Čertovy schody a.s.

20. prosince 2012


Rád bych touto cestou vyjádřil za sebe a svého kolegu, Zdeňka Gärtnera, svou naprostou spokojenost s panem Chadem Rankinem a jeho výukou obchodní angličtiny.
Angličtina je oficiálním jazykem společnosti HeidelbergCement, hraje rozhodující úlohu při kontaktu s našimi zahraničními kolegy a oba ji používáme prakticky každý den. Je pro nás proto velmi důležité mít solidní znalosti jak obchodního, tak obecného jazyka.
Pracujeme s Chadem více než rok a můžeme s čistým svědomím potvrdit, že pod jeho vedením jsme oba udělali významné pokroky ve všech oblastech jazyka. Chad je vždy výborně připravený, jeho hodiny jsou zajímavé a dokáže je efektivně přizpůsobit našim požadavkům. Chad má velmi dobré znalosti v oblasti obchodu, je velmi kreativní a flexibilní. Velkou výhodou pro nás je, že se dokáže přizpůsobit našim náročným pracovním programům. Velmi oceňujeme jeho důslednost a úsilí.
Než jsme začali spolupracovat s Chadem, vystřídali jsme několik lektorů z různých jazykových škol a můžeme s plnou odpovědností říci, že je to nejlepší učitel, jakého jsme doposud měli. Oba jej vřele doporučujeme každému, kdo chce využít nadstandardního přínosu jeho výborně připravené a na míru šité výuky.

Written by:
Ing. Marek Novotný
General Manager
Ready-mixed concrete and Aggregates
Heidelberg Cement Central Europe
And on behalf of:
Ing. Zdeněk Gärtner
General Manager
Českomoravský beton, a.s.
Heidelberg Cement Group

14. srpna 2004

Již více než rok studuji obchodní angličtinu v rámci individuální výuky s Chadem Rankinem. Tato příležitost pro mne znamenala obrovský přínos v podobě úspěšného složení zkoušky CAE, zlepšení sebejistoty v angličtině a dosažení mnohem propracovanější slovní zásoby. Toto vše je pro mne velmi důležité, protože angličtina je komunikačním jazykem ve společnosti, kde pracuji (součást velké mezinárodní skupiny).
Hodiny jsou vždy pečlivě připraveny. Jejich struktura zohledňuje důležitost jednotlivých jazykových dovedností, tj. mluvení, porozumění, psaní. V rámci hodin Chad umí dokonale vyvážit komunikaci a gramatiku. Jako lektor mi dokáže připravit motivující a náročné úkoly. Bezpochyby je pro mne nejlepším učitelem, kterého jsem během svého studia angličtiny potkala. Jeho výuka se odlišuje díky hodinám „na míru“ mým znalostem a potřebám, jeho rozsáhlým znalostem v oblasti obchodu a ekonomie, a v neposlední řadě velké kreativitě. Není pouze rodilý mluvčí, ale i vynikající lektor. Chad na mne zapůsobil i vlastními kvalitními studijními materiály a cvičeními. Chada si vážím i jako člověka. Je čestný, spolehlivý, inteligentní, profesionální. Snadno a dobře se s ním vychází.
Bezvýhradně doporučuji Chada Rankina jako lektora obchodní angličtiny všem středně pokročilým / pokročilým studentům a případné dotazy na mé osobní zkušenosti z hodin výuky ráda zodpovím.
S pozdravem

Cembrit CZ, a.s.
Ilona Sudíková
Accounting Manager

Beroun, 13. července 2004


Jménem firmy Kostal CR, spol. s r.o. bychom rádi doporučili Chada Rankina jako učitele anglického jazyka. Za předchozí jeden a půl rok dokázal, že je hodnotným doplňkem našich učitelů cizích jazyků. Je velmi vážený administrativními pracovníky a doporučován mnoha jeho rozličnými studenty. My všichni jsme velmi spokojeni s Chadovou profesionalitou, přístupem a technikou výuky angličtiny ve firmě Kostal CR.

Joachim Grabowski
General Manager
Kostal CR s.r.o.

Zdice, 12. srpna 2004